etransport.pl: Antje Schtt-Fahrenkrog kieruje dziaem operacji FedEx w Europie rodkowo-Wschodniej

15.01.10

FedEx Express, spka zalena FedEx Corp. (NYSE: FDX) i najwiksza na wiecie firma wiadcz usugi dostawy przesyek ekspresowych, ponownie mianowaa Antje Schtt-Fahrenkrog Wiceprezesem ds. Dziau Operacji FedEx Express w regionie Europy rodkowo-Wschodniej oraz Izraela (Vice President Operations, Central and Eastern Europe and Israel).wicej...

etransport.pl: Przyapani na kradziey paliwa

29.05.13

Dwaj podejrzani o usiowanie kradziey paliwa ze zbiornikw samochodowych zostali doprowadzeni przez policjantw z Lubicza do toruskiej prokuratury.

Mapa akustyczna dla Torunia

22.08.10

Mapa akustyczna dla ToruniaToru przystpuje do opracowania mapy akustycznej. 18 sierpnia br. prezydent Torunia powoa specjalny zesp, ktry zajmie si przygotowaniem dokumentacji przetargowej, pomoe w wykonawstwie i bdzie nadzorowa prace nad map. Przetarg ma by ogoszony jeszcze w tym roku.

Podczas bada i prac nad map akustyczn konieczna jest identyfikacja i charakterystyka dominujcych rde haasu oraz ustalenie, w jakich rejonach miasta jest za gono. Nastpnym krokiem jest opracowanie programu ochrony przed haasem.

Obowizek sporzdzenia mapy akustycznej nakada na wadze miast dyrektywa Unii Europejskiej oraz Ustawa Prawo ochrony rodowiska. W myl przepisw, aglomeracje miejskie w przedziale od 100 do 250 tysicy mieszkacw zobowizane s do opracowania takiej mapy do 30 czerwca 2012 roku oraz - na terenach, gdzie normy s przekroczone - do stworzenia programu ochrony rodowiska przed haasem. Program musi powsta w cigu roku od opracowania mapy.

etransport.pl: Mandaty z helikoptera

22.01.11

Przekraczajcy prdko kierowcy bd teraz namierzani rwnie z powietrza, przez policyjne helikoptery - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

etransport.pl: Zarzdzanie gospodark opakowa zwrotnych

29.11.10

W dniach 15-16 listopada 2010r. w Warszawie odbya si konferencja: Zarzdzanie gospodark opakowa zwrotnych, ktra zgromadzia prawie 40 przedstawicieli wszystkich podmiotw acucha dostaw.

Gdaskie BRD

15.11.12

Gdaskie BRDProgramy edukacyjne i kampanie przypominaj mieszkacom Gdaska o zachowaniu bezpieczestwa w ruchu drogowym. S one jednak tylko jednym z elementw realizowanego miejskiego programu GAMBIT. Za realizacj programu i inicjowanie jego poszczeglnych dziaa odpowiada Miejska Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w Gdasku. Co dotd zrealizowano i jaki efekt udao si osign w zakresie brd – o tym mwi Agata Lewandowska z Zarzdu Drg i Zieleni w Gdasku, Sekretarz Miejskiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego i Miejski Inspektor Bezpieczestwa Ruchu Drogowego.