Postęp prac na autostradzie A4 Rzeszów-Dębica

08.09.11

Postęp prac na autostradzie A4 Rzeszów-DębicaUmowa na budowę 33-kilometrowego odcinka autostrady A4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni została podpisana 10 maja 2010 roku. Jej wartość wynosi 1,418 mld zł netto. Odcinek autostrady ma być gotowy w ciągu dwóch lat od momentu rozpoczęcia robót.

Na obecnym etapie prace są prowadzone całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia na budowę przyjeżdża transport ok. 90 tys. ton materiałów sypkich, które są wbudowywane bezpośrednio w nasyp. Wykonawca planuje zwiększyć dostawy do 120 tys. ton dziennie. Zgromadzono 1,0 mln ton kruszyw i materiałów nasypowych.

więcej...

etransport.pl: Białorusini rekwirują polskie ciężarówki

29.09.13

Zaostrza się spór między Polską a Białorusią w sprawie zatrzymanych w Brześciu polskich ciężarówek.

etransport.pl: OT Logistics - to nowa nazwa silnej grupy logistycznej Odratrans!

15.05.12

Znana i renomowana grupa logistyczna występująca do dziś jako Odratrans zmieniła nazwę na OT Logistics. Jest to naturalną konsekwencją rozwoju Spółki, w tym poczynionych inwestycji oraz utworzenia nowych linii produktowych. W związku ze zmianą nazwy zmieniło się także logo Grupy.

etransport.pl: Zmiany w ruchu na przejściu granicznym w Bezledach

08.08.12

Kierowcy zamierzający przekroczyć polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu.

Tarnów: zamknięcie skrzyżowania Spokojna - Nowodąbrowska

15.09.13

Od dziś przez około trzy tygodnie zamknięta będzie część skrzyżowania Spokojna-Nowodąbrowska-Błonie w Tarnowie. Zamknięcie jest konieczne ze względu na przebudowę skrzyżowania. W tym czasie nie będzie możliwy wjazd w ulicę Nowodąbrowską w kierunku centrum Tarnowa.

Przeciwko wycofaniu normy PN-85/B-02170

15.09.10

Przeciwko wycofaniu normy PN-85/B-02170Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji zamieszczona została informacja o zamiarze wycofania wybranych norm dotychczas obowiązujących w Polsce. W grupie norm z zakresu budownictwa  (Komitet Techniczny nr 102) wymieniono dwie normy. W przewidzianych do wycofania znalazła się norma PN-85/B-02170.

Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej podkreśla, że wycofanie normy PN-85/B-02170 bez zastąpienia jej normą o tej samej tematyce doprowadzi do powstania wielu problemów zarówno związanych z projektowaniem, jak i diagnostyką budowli poddanych działaniom parasejsmicznym. Dotychczasowe zapisy normowe umożliwiają przeprowadzanie oceny wpływu drgań na budynki według jednolitej procedury, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów oceny. Konsekwencje wycofania normy będą negatywnie odczuwane w różnych obszarach  działalności budowlanej i to w czasie, gdy nasila się intensywność i powstają nowe źródła drgań przekazywanych na budynki z podłoża. Konieczne jest dysponowanie obiektywnym narzędziem oceny i prognozowania wpływu tych źródeł na obiekty budowlane.